Privacy Policy (A.V.G.)

A.V.G. staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gema Zeilmakerij volgt deze richtlijnen om uw privacy te waarborgen. Gema Zeilmakerij gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw opdracht. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Algemene voorwaarden

Alle offertes worden vrijblijvend aangeboden. Zodra een offerte met akkoord wordt bevestigd start de verbintenis.

Als u ná het uitbrengen van de offerte een wijziging wilt aanbrengen in de opdracht wordt er opnieuw een offerte aangeboden. Er kan een aanbetaling worden gevraagd, dit wordt altijd in de offerte vermeld.

Gema Zeilmakerij blijft eigenaar van het werk in opdracht totdat geheel aan de betalingsverplichting is voldaan. Als u tussentijds afziet van de opdracht worden de kosten hiervoor aan u gefactureerd met een minimum van 25 % van het totaalbedrag oplopend tot aan het maximum van 100% indien de opdracht is voltooid.